QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TP.HỒ CHÍ MINH (INVESCO) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước hạng I (được thành lập năm 1992 theo quyết định số 10/QĐUB ngày 28/9/1992 và quyết định số 6157/QĐUBKT ngày 30/12/1996 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh). Năm...

Xem thêm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 1/ Kính doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư sửa chữa và xây dựng nhà ở để kinh doanh, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản 2/ Hoạt...

Xem thêm

Giáo dục biến đổi khí hậu

Hội đồng Anh cam kết đóng một vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, chúng tôi triển khai các hoạt động giáo dục về biến đổi khí hậu dành cho giáo viên và học sinh của các trường trung học cơ sở. Dự án này góp phần đạt...

Xem thêm

Giáo dục biến đổi khí hậu

Hội đồng Anh cam kết đóng một vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, chúng tôi triển khai các hoạt động giáo dục về biến đổi khí hậu dành cho giáo viên và học sinh của các trường trung học cơ sở. Dự án này góp phần đạt...

Xem thêm